Test ekologickej inteligencie je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako sa správať k životnému prostrediu. Poď sa s nami pozrieť na trinásť epizód o tom, ako netvoriť odpad, o skládkovaní, recyklácii a triedení odpadu. Na konci každej epizódy je krátky test na preverenie nadobudnutých znalostí.