Epizóda 9.: Správne triedenie – všetky komodity (už aj stavebný odpad, nadrozmerný odpad, žiarovky, žiarivky, pneumatiky, textil a elektroodpad)

Najjednoduchším spôsobom je triediť odpad už v mieste vzniku, a to v domácnostiach. Teda už vo chvíli, keď obal alebo určitá vec doslúžila a my sa jej chceme zbaviť. Stačí obal, ktorý už nepotrebujeme, hneď hodiť do koša na triedený odpad. Tým, že odpad triedime, sa uvoľní miesto v smetnom koši a nemusíme ho vynášať tak často, alebo nám vystačí menší kôš. To však platí iba v prípade, že doň vyhadzujeme naozaj prázdne a čo najmenej znečistené obaly.

Základné komodity, ktoré triedime, sú sklo, papier, plasty, kovy a nápojové kartóny. Triediť by sme však mali aj ostatné druhy odpadu.

Napríklad nadrozmerný odpad patrí na zberný dvor, alebo do veľkokapacitného kontajnera, ktorý musí obec alebo mesto musí pristaviť aspoň dva razy za rok. Stavebný odpad patrí tiež na zberný dvor. Vypálené žiarovky alebo žiarivky je potrebné zaniesť naspäť do obchodu, kde boli kúpené, alebo do špeciálneho kontajnera určeného pre svietidlá.

Staré pneumatiky nehádž do prírody. Vráť ich naspäť do predajne, kde boli zakúpené, prípadne do autoservisu, pneuservisu alebo na zberný dvor. Priniesť tam môžeš i staré oblečenie. Lepšie je však, ak ho venuješ niekomu, kto ho ešte využije. Ak už nie je nositeľné, sprav z neho handry na domáce upratovanie. V niektorých mestách môžeš nájsť i špecializované kontajnery určené len na oblečenie.