Epizóda 3.: Správne triedenie – základné komodity

Do komunálneho odpadu patrí všetko, čo vyprodukujú domácnosti, kancelárie a podnikatelia. Ľudia sa často mýlia v tom, že ich odpad musí vždy končiť na skládkach. Väčšina vyprodukovaného odpadu má ďalšie využitie. O tom, či dáme odpadu, ktorý vyhadzujeme, nový život, rozhodujeme práve my.

Spôsob nakladania odpadu, pri ktorom sa rozdeľujú odpady podľa druhov, sa nazýva triedený zber. Odpady sa triedia preto, aby sa umožnilo ich ďalšie spracovanie a recyklácia.

Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako správne triediť odpad, preštuduj si na stránke www.triedime.sk časť Ako triediť, ktorá je rozdelená na základné kategórie podľa druhu odpadu. Nájdeš tam i animácie, čo sa s týmto odpadom deje po jeho správnom vytriedení.