Epizóda 3.: Správne triedenie – základné komodity

Do komunálneho odpadu patrí všetko, čo vyprodukujú domácnosti, kancelárie a podnikatelia. Ľudia sa často mýlia v tom, že ich odpad musí vždy končiť na skládkach. Väčšina vyprodukovaného odpadu má ďalšie využitie. O tom, či dáme odpadu, ktorý vyhadzujeme, nový život, rozhodujeme práve my.

Spôsob nakladania s odpadom, pri ktorom sa rozdeľujú odpady podľa druhov, sa nazýva triedený zber. Odpady sa triedia preto, aby sa umožnilo ich ďalšie spracovanie a recyklácia.

Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako správne triediť odpad, preštuduj si na stránke www.triedime.sk časť Ako triediť, ktorá je rozdelená na základné kategórie podľa druhu odpadu. Nájdeš tam i animácie, čo sa s týmto odpadom deje po jeho správnom vytriedení.