Epizóda 5.: Správne triedenie – plasty

Niektoré obaly vyzerajú, že je jednoduché ich triediť podľa materiálového zloženia. Nie vždy je to také ľahké, ako sa zdá. Napríklad kam by ste vyhodili celofán, molitan alebo mikroténové vrecká?

Molitan, aj keď to tak na prvý pohľad vyzerá, nepatrí do triedeného zberu plastov. Ak je nadrozmerný, odnes ho na zberný dvor, alebo ho vhoď do veľkokapacitného kontajnera. Ten je každá obec (príp. mesto) povinná pristaviť dvakrát do roka. Ak je ho menšie množstvo, vhoďte ho do zmesového kontajnera. Mikroténové vrecká a ostatné plastové vrecká si môžete ľahko pomýliť s celofánom, do ktorého sa balia napríklad kvety. Je vyrobený z celulózy a preto do žltého kontajnera nepatrí.

Podlahové krytiny sem tiež nepatria, sú zložené z viacerých materiálov a zlepené rôznymi lepidlami. Pozor na výrobky vyrobené z PVC (polyvinylchlorid), z ktorého sú vyrobené napríklad novodurové rúrky či linoleum, do plastov určite nepatria. PVC obsahuje chlór a jeho zahrievaním vznikajú nebezpečné splodiny.

Staré CD-nosiče, DVD-nosiče, diskety a videokazety môžete zlikvidovať len vyhodením do zmesového kontajnera. Len ich obaly môžete vytriediť do farebných nádob. Ohľadom týchto nosičov sa vedú spory - niektorí environmentalisti hovoria o tom, že napr. staré videokazety a diskety môžete rozobrať a plastovú časť vhodiť do žltého kontajnera, iní tvrdia, že tento plast obsahuje nebezpečné chemické prímesi (aby boli teplu odolné atď.), a preto patria do zmesového odpadu. U CD a DVD je lepšie ich ponechať v celku a nelámať, pretože ak skončia na neregulovanej skládke, môžu sa z nich uvoľňovať nebezpečné látky do pôdy a spodných vôd.