Epizóda 12.: Neobnoviteľné zdroje

Neobnoviteľné (vyčerpateľné) zdroje energie

Okrem nevyčerpateľných (neobnoviteľných) zdrojom energie existujú aj také, ktoré sú vzácne najmä preto, že ich je v prírode len určité množstvo, sú teda vyčerpateľné, alebo je ich tvorba taká pomalá, že hrozí, že ich úplne vyčerpáme ešte predtým, než sa stihnú vytvoriť ich nové zásoby. Typickými neobnoviteľnými zdrojmi sú čierne a hnedé uhlie, lignit, ropa, plyn, rašelina, bridlice alebo asfaltické piesky.

Predpokladá sa, že v priebehu najbližších 50 až 150 rokov vyčerpáme zásoby fosílneho a rádioaktívneho paliva (ak ostane spotreba na dnešnej úrovni, prípadne sa ešte zvýši). To nie je ale jediný dôvod, prečo by sme sa mali zamyslieť nad ich šetrením. Negatívny dopad na životné prostredie má aj ich samotná ťažba a spaľovanie.

Spaľovaním fosílnych palív znečisťujeme vodu, pôdu i vzduch, ktorý dýchame. To všetko vplýva na naše zdravie a zdravie našich potomkov. Pri procese spaľovania uniká veľké množstvo skleníkových plynov a iných škodlivých látok, ktoré spôsobujú kyslé dažde a globálne otepľovanie.

Veľmi špecifickým a tiež nebezpečným druhom energetického zdroja je rádioaktívne palivo, najmä urán. Atómové elektrárne, ktoré štiepia urán na elektrinu, musia prejsť dôležitými ochrannými procesmi a zabezpečeniami. Tiež uskladnenie vyhoretého jadrového paliva je finančne i priestorovo náročné.