Epizóda 10.: Správne triedenie – bioodpad a kompostovanie

ČO SA DÁ KOMPOSTOVAŤ?

Na kompostovanie sú vhodné aj ostatky z varených jedál (nie však produkty živočíšnej výroby). Zvyšky varených jedál a potraviny dávajte do kompostu radšej iba v malých množstvách, pretože lákajú rôzne zvieratá, rýchlo podliehajú skaze a nepríjemne zapáchajú (zápach je možné odstrániť zmiešaním s väčším množstvom suchého, savého materiálu). V zvyškoch varenej stravy je nebezpečný aj ich vysoký obsah solí.

Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť) a dobre premiešať.

ČO ÁNO?

  • Odpad z kuchyne – zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, čaj a kávový výluh, potravinami znečistený papier, škrupiny z vajíčok, papierový obal z vajíčok.
  • Odpad zo záhrad – kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, zhnité ovocie, vypletá burina, zemina. Nie však časti rastlín napadnuté chorobami.
  • Iný organický odpad – popol z dreva (nie iné druhy popola), hobliny, hnoj a trus bylinožravcov, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, surová vlna.

ČO NIE?

  • Druhotné suroviny – kovy, plasty, sklo, textil, papier, textil.
  • Problémové látky – farby, staré lieky, staré oleje, batérie, chemické prostriedky.
  • Iné – prach zo smetí, časti rastlín napadnuté chorobami, kosti a mäso, mliečne výrobky a výrobky živočíšneho pôvodu.