Epizóda 2.: Recyklácia

Recyklácia surovín, okrem toho, že dáva výrobkom nový život, znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. Oproti výrobe z primárnych zdrojov ňou šetríme okrem samotných zdrojov aj energiu – napríklad pre výrobu recyklovaných plastov to predstavuje percentuálnu úsporu energie až 97 %, pre hliník 95 %, 74 % pre oceľ, 70 % pre papier a 25 % pre sklo.

Napríklad papier tvorí 20 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu, ale až 60 % kancelárskeho odpadu! Tento papier je možné veľmi dobre recyklovať (5- až 7-krát) a následne kompostovať. Jedna tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa. Recykláciou papiera sa vyrábajú napríklad puzzle, darčekové tašky, servítky, toaletný papier, kuchynské utierky, pravítka, zošity a mnohé iné papierové predmety.

Kovy sa recyklujú tavením pri vysokých teplotách. Železo sa taví pri 1700 °C, hliník už pri 660 °C. Konzervy z jedál sa môžu premeniť napríklad na kľúče od domu alebo kancelárie. Dve 2,5 decové plechovky zo sladkého nápoja sa recykláciou dokážu zmeniť na pollitrovú plechovku z piva.

Staré pneumatiky nepatria na skládku, recykláciou im vieme dať nový život. Viac o recyklácii pneumatík nájdeš na http://www.triedime.sk/article/recyklacia-pneumatik. Recyklovať sa dá dokonca aj použitý kuchynský olej. Môže z neho vzniknúť napríklad biopalivová zložka do motorovej nafty.

Recykláciou nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, kancelársky papier, podnosy, tácky, stavebné dosky, izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny alebo kuchynské či priemyselné utierky.

Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov, vankúšov, vetroviek ale i samotné oblečenie. Koľko PET fliaš je potrebných na výrobu fleecovej bundy? Túto informáciu nájdeš na www.triedime.sk v časti kolobeh odpadu, zhodnotenie odpadu a recyklácia.. Nájdeš tam aj informáciu, koľko hliníkových plechoviek stačí na výrobu rámu z bicykla.