Pravidlá súťaže


  • On-line vzdelávanie Test ekologickej inteligencie je projekt, ktorého jarný cyklus trvá 13 týždňov. Začína sa 12.2.2018 a končí 13.5.2018.
  • Zapojiť sa môže každý, podmienkou účasti je platná e-mailová adresa, poštová adresa (výlučne pre potreby zaslania prípadnej výhry) a registrácia.
  • Každý pondelok počas 13 týždňov bude zverejnená téma, ktorú si účastníci naštudujú a následne zodpovedajú otázky, ktoré s danou témou súvisia.
  • Do vzdelávania je možné zapojiť sa kedykoľvek v priebehu jeho trvania.
  • Pokiaľ sa účastník zapojí neskôr, má možnosť naštudovať si materiály a zodpovedať otázky všetkých predchádzajúcich epizód. Jednotlivé epizódy však musia byť vyplnené v poradí, v akom boli zverejnené.
  • Každému, kto prejde všetkých 13 epizód a správne zodpovie aspoň na 60 % otázok, bude vygenerovaný certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie on-line vzdelávania.
  • Po skončení jarného cyklu budú zo všetkých zúčastnených vyžrebovaní traja budúci majitelia atraktívnych cien: tabletu Lenovo, Fitness hodiniek a slúchadiel.
  • Súťaž bude vyhodnotená 18.5.2018.